Bahasa Jawa Jateng SMA 2 KM

SKU: 141203.063 Categories: ,
  • Deskripsi
  • Ulasan (0)

Deskripsi

Buku ”Arum Mardikaning Basa Jawi” punika kaserat kangge nyekapi kabetahan pamulangan basa Jawi ing SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C. Buku punika kaserat adhedhasar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 423.5/04678, Tanggal 7 April 2022 tentang Pedoman Kurikulum
Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Materi ingkang kawedharaken sajroning buku ”Arum Mardikaning Basa Jawi” punika kasalarasaken kaliyan Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa pada Kurikulum Merdeka ingkang nyakup katrampilan reseptif (nyemak lan maos) saha katrampilan produktif (micara utawi presentasi, lan nulis). Kangkah para siswa saged ngginakaken basa Jawi kanthi laras saha leres. Basa Jawi ingkang laras inggih punika basa ingkang jumbuh swasananipun. Wondene basa Jawi ingkang leres inggih punika basa Jawi ingkang trep kaliyan paramasastranipun.

Ulasan

Belum ada ulasan.


Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Bahasa Jawa Jateng SMA 2 KM”